Are you still waiting for mail that should have arrived – please fill out the form below and we’ll contact you asap!

CityMail only delivers mail from corporations and institutions to other companies and private citizens.

1. Name

2. Address

3. Contact information

Please read our integrity policy to find out how CityMail stores and handles personal information.
Just nu cirkulerar mail där avsändaren utger sig för att vara CityMail. Oftast rör det sig om falska mail med syftet att komma åt känslig information. Var alltid uppmärksam innan du klickar på länkar och lämna aldrig ut uppgifter om du inte är helt säker på avsändaren.
close