Are you a landlord and wish to register a new door code? 

Register the new door code below and we will make sure that the mail will continue to arrive on time.

1. Door code

YesNo

2. Name

3. Contact details

Please read our integrity policy to find out how CityMail stores and handles personal information.
Just nu cirkulerar mail där avsändaren utger sig för att vara CityMail. Oftast rör det sig om falska mail med syftet att komma åt känslig information. Var alltid uppmärksam innan du klickar på länkar och lämna aldrig ut uppgifter om du inte är helt säker på avsändaren.
close