Vår brevbärare har inte kunnat hitta dig. För att vi ska kunna dela ut din post ber vi dig därför att fylla i dina kontaktuppgifter nedan.

CityMail delar ut post och brevlådepaket från företag till andra företag och privatpersoner, primärt adresserad reklam eller administrativa rutiner. Vi delar inte ut värdepost eller större paket.

Our postman has not been able to find you. In order for us to deliver your mail, we kindly ask you to provide your contact information using the form below.

CityMail delivers mail and postbox packages from businesses to other businesses and individuals, primarily addressed advertising or administrative notifications. We do not deliver content of higher value or larger packages.

1. Kod / Code

2. Namn / Name

3. Adress / Address

4. Var bor du? / Where do you live?

Ja / YesNej / No

5. Kontaktuppgifter / Contact information

Läs integritetspolicy och ta del av hur CityMail sparar och hanterar personuppgifter.