Är du fastighetsägare och vill anmäla en ny portkod?

Om du är ansluten till Svensk portkod räcker det med att du anmäler ny kod dit. I annat fall kan du anmäla den här. Oavsett vilket så ser vi på CityMail till att posten kommer fram även i fortsättningen

    1. Portkod

    JaNej

    2. Namn

    3. Kontaktuppgifter

    Läs integritetspolicy och ta del av hur CityMail sparar och hanterar personuppgifter.