Är du fastighetsägare och vill anmäla en ny portkod?

Anmäl den nya portkoden här så ser vi på CityMail till att posten kommer fram även i fortsättningen.

1. Portkod

JaNej

2. Namn

3. Kontaktuppgifter

Läs integritetspolicy och ta del av hur CityMail sparar och hanterar personuppgifter.
Just nu cirkulerar mail där avsändaren utger sig för att vara CityMail. Oftast rör det sig om falska mail med syftet att komma åt känslig information. Var alltid uppmärksam innan du klickar på länkar och lämna aldrig ut uppgifter om du inte är helt säker på avsändaren.
close