Vad gör CityMail

CityMail delar post och paket till ca 6 miljoner privatpersoner och företag i Sverige. Med våra cyklar och fossilfria fordon har vi en låg påverkan på miljön.

Vår vision ”Sveriges mest uppskattade, hållbara och effektiva leveranser” fungerar som en ledstjärna för oss. Vår verksamhet specialiserar sig på effektiv leverans av post och paket med innovativa sorteringssystem och rutter med kort sista mil och hög densitet.

Post och paket samdistribueras i samma logistiknät vilket ger en överlägsen klimateffektivitet. Mer än hälften av våra last mile leveranser är helt utan utsläpp, i stadskärnor, där det är mest känsligt är mer än 95% av våra leveranser helt utsläpps- och bullerfria. I Stockholm City är CityMail 100% fossilfria.

Vi är certifierade inom arbetsmiljö, genom ISO 45001 och ingår därför i FN:s Global Compact. Som stöd för vårt arbete har vi strukturerade ledningssystem och är certifierade inom kvalitet och miljö ISO 9001 och 14001.

Här finns vi

Vi täcker 67% av Sveriges disponibla inkomst & når ca 6 miljoner konsumenter med våra tjänster inom post och paket.

Våra lokala CityMail-kontor ligger strategiskt placerade där vi finns, allt för att kunna leverera paket direkt hem till dig eller till paketskåp och ombud i din närhet.

  • 98 lokala CityMail – kontor
  • Strategiskt belägna terminaler
  • Fordonsflotta med ca 1500 fordon

Vår historia

CityMail grundades redan i början på 90-talet i en källare på Östermalm för att utmana det som då var ett postmonopol och som gjorde det orimligt dyrt att skicka post. Vi är en stark drivkraft för den fria konkurrensen och har varit en viktig del i avregleringen av den svenska postmarknaden.

Med över 30 års erfarenhet har CityMail förändrat den svenska marknaden genom att erbjuda pålitliga och innovativa lösningar för post och paket. Hög service och effektivitet har gjort oss till en favorit bland svenska företag och privatpersoner.

CityMail arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan. Genom våra emissionsfria fordon av cyklar och andra elfordon bidrar vi till ett hållbart Sverige.

Idag ägs CityMail av ett tyskt Private Equity-företag.

Press & nyheter

Här kan du läsa senaste nytt om CityMail

Visselblåsning

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet.

Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. Av samma skäl har vi en särskild visselblåsartjänst där du kan lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

  • CityMail Hållbarhetsredovisning

Varje år redovisar vi vårt hållbarhetsarbete och samlar det i ett dokument som du kan ladda ner

  • Statistik mottagare och kundärenden

Varje år redovisar vi statistik över våra mottagare och kundärenden som du kan ladda ner