Allmänna villkor

Villkor posttjänster2020-07-13 (PDF)
Villkor postinlämning-2019-01-09-4 (PDF)

Villkor för sorteringsrabatt

Filspecifikation CityMail aviseringsfil 2016 -uppdaterad 2019-02-19 (PDF)Villkor Digital avisering och bokning – uppdaterad 2019-03-11 (PDF)Villkor för Sorteringsrabatt – uppdaterad 2018-02-01 (PDF)Villkor Tilläggsortering – uppdaterad 2019-03-11 (PDF)

Packinstruktioner inlämning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Packinstruktion – adresserad brevdistribution – uppdaterad 2020-08-31 (PDF)Packinstruktion – kontorspost – uppdaterad 2020-08-31 (PDF)Packinstruktion – osorterad sändning – uppdaterad 2021-02-01 (PDF)

Packinstruktioner inlämning i Jönköping

Packinstruktion – adresserad brevdistribution – Jönköping – uppdaterad 2020-08-31 (PDF)

Packinstruktioner övriga

Packinstruktion POP – uppdaterad 2020-10-08 (PDF)    Packinstruktion paket – uppdaterad 2020-08-31 (PDF)

Pallappar

Pallapp inlämning – Jönköping – uppdaterad 2020-03-09 (Word)Pallapp inlämning – Stockholm, Göteborg, Malmö – uppdaterad 2020-03-09 (Word)Pallapp BLP – inlämning Jönköping – uppdaterad 2019-02-14 (Word)

Partnerwebb

Länk till partnerweb
Manual Partnerwebb – uppdaterad 2018-11-16 (PDF)

Övrigt

Brevets yttre – uppdaterad 2011-12-14 (PDF)
Brevets yttre, tillägg CityMail (liggande) – uppdaterad 2021-01-21 (PDF)
Brevets yttre, tillägg CityMail (stående) – uppdaterad 2021-01-21 (PDF)
Instruktion för Postinlämnare Rikstäckande ADR – uppdaterad 2019-02-14 (PDF)

Följesedlar

Följesedel ADR – uppdaterad 2020-05-11 (XLSX)     Följesedel Kontorspost – uppdaterad 2019-02-14 (XLS)Följesedel Osorterad sändning – uppdaterad 2021-02-01 (XLS)

Just nu cirkulerar mail där avsändaren utger sig för att vara CityMail. Oftast rör det sig om falska mail med syftet att komma åt känslig information. Var alltid uppmärksam innan du klickar på länkar och lämna aldrig ut uppgifter om du inte är helt säker på avsändaren.
close