Allmänna villkor

Villkor posttjänster – 2020-07-13 (PDF)
Villkor postinlämning – 2019-01-09 (PDF)
Villkor pakettjänster – 2022-05-23 (PDF)

Villkor för sorteringsrabatt

Filspecifikation CityMail aviseringsfil 2016 – uppdaterad 2019-02-19 (PDF)Villkor Digital avisering och bokning – uppdaterad 2019-03-11 (PDF)Villkor för Sorteringsrabatt – uppdaterad 2018-02-01 (PDF)Villkor Tilläggsortering – uppdaterad 2019-03-11 (PDF)

Packinstruktioner inlämning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Packinstruktion Adresserad brevdistribution – uppdaterad 2022-02-15 (PDF)Packinstruktion Kontorspost – uppdaterad 2022-02-15 (PDF)Packinstruktion Osorterad sändning – uppdaterad 2022-10-25 (PDF)

Packinstruktioner inlämning i Jönköping

Packinstruktion Adresserad brevdistribution – inlämning Jönköping – uppdaterad 2022-02-15 (PDF)

Packinstruktioner övriga

Packinstruktion POP – uppdaterad 2022-02-21 (PDF)    Packinstruktion Brevlådepaket – uppdaterad 2022-09-26 (PDF)
Packinstruktion Brevvaror – uppdaterad 2022-05-02 (PDF)

Pallappar

Pallapp Adresserad brevdistribution – inlämning Jönköping – uppdaterad 2020-03-09 (Word)Pallapp Adresserad brevdistribution – inlämning Stockholm, Göteborg, Malmö – uppdaterad 2021-06-23 (Word)Pallapp Brevlådepaket – inlämning Jönköping – uppdaterad 2019-02-14 (Word)

Partnerwebb

Länk till partnerweb
Manual Partnerwebb – uppdaterad 2018-11-16 (PDF)
Manual Partnerwebb – uppdaterad 2022-01-21 (PDF)

Övrigt

Brevets yttre – uppdaterad 2011-12-14 (PDF)
Brevets yttre, tillägg CityMail (liggande) – uppdaterad 2021-01-21 (PDF)
Brevets yttre, tillägg CityMail (stående) – uppdaterad 2021-01-21 (PDF)
Instruktion för postinlämnare Rikstäckande ADR – uppdaterad 2019-02-14 (PDF)

Följesedlar

Följesedel Adresserad brevdistribution – uppdaterad 2021-06-23 (XLSX) Följesedel Kontorspost – uppdaterad 2019-02-14 (XLS)Följesedel Osorterad sändning – uppdaterad 2021-02-01 (XLS)
Följesedel Brevvaror – uppdaterad 2022-05-02 (XLS)