Allmänna villkor

Allmänna villkor posttjänster – uppdaterad 2019-01-16 (PDF)

Allmänna villkor postinlämning – uppdaterad 2019-01-16 (PDF)

Villkor för sorteringsrabatt

Filspecifikation Citymail aviseringsfil 2016 (PDF)Villkor Digital avisering och bokning – uppdaterad 2013-12-13 (PDF)Villkor för sorteringsrabatt – uppdaterad 2018-02-01 (PDF)Villkor Tilläggsortering – uppdaterad 2013-12-13 (PDF)

Packinstruktioner inlämning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Packinstruktion – adresserad brevdistribution – uppdaterad 2019-02-14 (PDF)Packinstruktion – kontorspost – uppdaterad 2019-01-16 (PDF)Packinstruktion – oadresserad samhällsinformation – uppdaterad 2019-02-14 (PDF)Packinstruktion – osorterad sändning – uppdaterad 2019-02-14 (PDF)Packinstruktion – brevlådeadresserad brevdistribution – uppdaterad 2018-09-11 (PDF)

Packinstruktioner inlämning i Jönköping

Packinstruktion – adresserad brevdistribution – Jönköping – uppdaterad 2019-02-14 (PDF)Packinstruktion – oadresserad samhällsinformation – Jönköping – uppdaterad 2018-09-11 (PDF)Packinstruktion – brevlådeadresserad brevdistribution – Jönköping – uppdaterad 2018-09-11 (PDF)

Pallappar

Pallapp inlämning – Jönköping – uppdaterad 2019-01-14 (PDF)Pallapp inlämning – Stockholm, Göteborg, Malmö – uppdaterad 2019-02-14 (PDF)

Pallapp BLP – inlämning Jönköping – uppdaterad 2019-02-14 (PDF)

Partnerwebb

Länk till partnerweb
Manual Partnerwebb – uppdaterad 2018-11-16 (PDF)

Övrigt

Brevets yttre – uppdaterad 2011-12-14 (PDF)Instruktion för Postinlämnare Rikstäckande ADR – uppdaterad 2019-02-14 (PDF)

Följesedlar

Följesedel ADR – uppdaterad 2019-02-14(XLSX)

Följesedel Kontorspost – uppdaterad 2018-09-11 (XLS)Följesedel Osorterad sändning – uppdaterad 2019-02-14 (XLS)