Om Effektmätning

Förbättra resultatet av dina kampanj i brevlådan. Genom att mäta effekten för att till nästa gång kunna skapa fler förutsättningar att göra effekten ännu skarpare.

Du får bland annat svar på hur många som har tagit del av innehållet, hur många som visat intresse för tjänsten/produkten och köpintention.

Tjänstebeskrivning
  • Inledning och metodik
  • Digital mätning
  • Upp till 20 standardfrågor
  • Minst 250 svar inhämtas
  • Möjligt till extrafrågor
  • Korskörning utifrån bakgrundsvariabler
  • Sammanfattning och analys

Skapa bättre kampanjer i brevlådan och öka responsen

Genomförandet

Effektmätningen sker digitalt via utskickad enkätlänk på sms. Urvalet för målgruppen sker slumpmässigt och för att genomföra mätningen behövs minst 5000 telefonummersatta adresser från kundens urvalsregister.

Mätningen genomförs i direkt anslutning till avslutad kampanj i brevlådan.

Bokning av mätning sker två veckor i förväg före första leveransdag i brevlådan. Inför mätningen sker ett uppstartsmöte där alla detaljer sätts på plats och en PDF av kampanjmaterialet lämnas in.

Vi genomför mätningen tillsammans med en samarbetspartner som sköter datainsamlingen och utskick av digital enkätlänk. När mätningen är slutförd presenterar vi resultatet.

Uppmärksamhet

Sticker kampanjen ut och skapar den uppmärksamhet i övriga posten på hallmattan?

Köpintention

Vad tyckte mottagarna om erbjudandet , vad var det som lockade till köp ?

Trovärdig

Ta reda på hur ditt varumärke, budskap och förtroende upplevdes av mottagarna av kampanjen

Jag är nyfiken på Effektmätning!

Klicka på länken för mer information

Närliggande tjänster

Läs mer om villkor för Effektmätning